สมาชิกบางท่านสงสัยทำไมเวลากู้เงินสามัญ สอ. อผศ. ต้องหักทุนเรือนหุ้นด้วย ขอชี้แจงแถลงไขให้หายข้องใจ
โดยทั่วกันว่า
วัตถประสงค์ของสหกรณ์คือ การส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ ดังนั้น หากสมาชิกกู้ยืมเงินโดยไม่สนใจหุ้นเลย สุดท้ายสมาชิกจะมีแต่หนี้สิน
สรุปคือ สอ. อผศ. จึงพยายามให้สมาชิกมีเงินออมให้ได้ อย่างน้อย ๒๐% ของวงเงินกู้ยืมในแต่ละครั้ง

เป็นการแบ่งภาระให้แก่ผู้ค้ำประกัน หากผู้กู้มีปัญหา อันจะช่วยให้มีผู้ค้ำประกันมากขึ้น 

หน้าแรก - วัตถุประสงค์ - คณะกรรมการ - ผลการดำเนินงาน - อัตราดอกเบี้ย