ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ห้องสมุดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก     Welcome to The War Veterans Library website     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ห้องสมุดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก      Welcome to The War Veterans Library website   

     จำนวนผู้เข้าชม  blogspot hit counter
 ประวัติ
 การบริการ

 ติดต่อเรา 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก ชัยวัฒน์  สท้อนดี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
เยี่ยมชมกิจการห้องสมุด อผศ. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

    
   - การฝึกอบรม หลักสูตร ประจำแผนก รุ่นที่ ๕ ระหว่าง ๒๑ พ.ค.- ๒๗ มิ.ย.๕๖  
 

     แผนกวิชาการและฝึกอบรม ขอเชิญทุกท่านชม วิดีโอ พรีเซ็นเตชั่น
            การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร

            - หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ พนักงานใหม่ ระหว่าง ๑ - ๙ พ.ย.๕๕ 

            - หลักสูตร เสมียนรุ่นที่ ๔ ระหว่าง ๑๙ ก.พ.- ๒๑ มี.ค.๕๖ 
            - หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง ระหว่าง ๑- ๓๑ ก.ค.๕๖      E-Book ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
          

จัดทำโดย  ห้องสมุด อผศ.  ฝ่ายนโยบายและแผน  420/3  ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400