พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

               องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสังเวยองค์พระหลักเมือง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
          ตลอดจนเพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ปวงชนชาวไทย  ณ  ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร  ในวันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
          เวลา ๑๔.๑๕ น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก
          เป็นประธานในพิธี ฯ  โดยมี พลเอกพิณภาษณ์  สริวัฒน์  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ

               องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์
          ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
          ต่อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึก องค์การฯ จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
          มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
          พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยได้นิมนต์พระพรหมมังคลจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)
          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  เป็นเจ้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ร่วมกับโหรหลวงจาก สำนักพระราชวัง