ประกาศ เรื่องการปิดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประกาศ เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ภายใน
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ภายใน
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ด้วยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน จะดำเนินการปิดระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายระบบงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565    ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป เพื่อทำการสำรองข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอความร่วมมือทุกหน่วย บันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้น ก่อนวันและเวลาดังกล่าว และสามารถเข้าใช้ระบบงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในการเผยแพร่ข่าวสารภายในของ อผศ. และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
กทท.ฝนผ. ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ภายใน www.wvo.thaigov.net รูปแบบใหม่
ซึ่งเว็บไซต์ใหม่ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้งานในการเข้าเว็บไซต์
ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายในโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียน
และกรอกข้อมูลผ่านลิงก์ https://forms.gle/sJhsXHGmzQykmdUQ9
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเว็ปไซต์ได้ ที่
https://drive.google.com/file/d/1S10J30z1i6b693LS_pxip5ko8LKNizDj/view
โดยผู้ใช้งานกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน อผศ.
และส่งแบบฟอร์มพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน มาได้ที่อีเมล์ itppd.wvo@gmail.com
หลังจากได้รับแบบฟอร์ม กทท.ฝนผ. จะดำเนินการส่งรหัสผู้ใช้งานกลับไปให้ผู้สมัครตามอีเมล์ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ แผนกบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กทท.ฝนผ.
เบอร์ภายใน 44362,44169 เบอร์ IP-PHONE 64403,64409